🔅 در کنکور تجربی، ریاضیات مهم تر است یا زیست شناسی؟
پاسخ: قطعا جواب خیلی از شما عزیزان زیست شناسی است. اما اگر مبحث تراز را بررسی کنید می بینید که جواب درست ریاضیات است.
بله ریاضیات از زیست شناسی مهم تر است.
🔅 میدونید اگر همه درس ها را سفید یا صفر بزنید و فقط ریاضیات را ۱۰۰% بزنید رتبتون چند میشه؟
پاسخ: حدود ۶۰۰۰ در منطقه ۱
🔅 خوب اگر به جای ریاضیات، زیست را ۱۰۰% بزنید و بقیه سفید چی؟
 پاسخ: حدود ۱۰۰۰۰ در منطقه ۱
🔅 میدونید چند درصد داوطلبان ریاضیات را بالای ۵۰ % میزنن؟
 پاسخ: ۲ % !!