( فیلم + جزوه + رفع اشکال انلاین هفتگی تا روز کنکور + پشتیبانی و بروز رسانی رایگان تا کنکور 1404 )

🔸 خواص فیزیکی مواد خالص /100 هزار تومان
🔸 قانون اول ترمودینامیک / 150 هزار تومان
🔸 قانون دوم ترمودینامیک / 100 هزار تومان
🔸 انتروپی  / 120 هزار تومان
🔸روابط ترمودینامیکی  / 150 هزار تومان
🔸ترمودینامیک محلول ها  / 300 هزار تومان
🔸 تعادل فازی  / 200 هزار تومان
🔸 معادلات حالت / 100 هزار تومان
🔸 تعادل شیمیایی / 100 هزار تومان
🔸سیکل ها / 150 هزار تومان

 

کل مباحث ترمودینامیک (به جز تعادل شیمیایی و سیکل ها) با تخفیف ویژه : 800 هزار تومان