( فیلم + جزوه + رفع اشکال انلاین هفتگی تا روز کنکور + پشتیبانی و بروز رسانی رایگان تا کنکور 1404 )

🔸 خواص فیزیکی مواد خالص /100 هزار تومان
🔸 قانون اول ترمودینامیک / 150 هزار تومان
🔸 قانون دوم ترمودینامیک / 100 هزار تومان
🔸 انتروپی  / 120 هزار تومان
🔸روابط ترمودینامیکی  / 150 هزار تومان
🔸 تهویه مطبوع  / 125 هزار تومان
🔸 احتراق و واکنش های شیمیایی  / 125 هزار تومان
🔸سیکل ها / 150 هزار تومان

 

کل مباحث ترمودینامیک با تخفیف ویژه : 700 هزار تومان