این دوره یک دوره درسنامه محور است. تمام مطالب از صفر و با فرض خیلی ضعیف بودن داوطلب تدریس می گردد و نکات کنکوری و روش های تستی مربوطه هم آموزش داده می شود. در هر قسمت هم مثال های مختلف و متنوعی از سوالات کنکورهای ارشد و دکتری و ازمون های استخدامی حل و تشریح می گردند.