( فیلم + جزوه + رفع اشکال انلاین هفتگی تا اخر اسفند ۱۴۰۱ + پشتیبانی و بروز رسانی رایگان تا کنکور ۱۴۰۳ )

🔸معادلات دیفرانسیل  / 300 هزار تومان
🔸 محاسبات عددی / 300 هزار تومان
🔸 مدل سازی  / 250 هزارتومان
🔸 معادلات دیفرانسیل جزئی  / 150 هزار تومان
🔸انالیز فوریه / 200 هزار تومان

توجه: بخش های معادلات دیفرانسیل جزئی و انالیز فوریه برای درس ریاضیات مهندسی رشته مهندسی داروسازی هم قابل استفاده است

.

کل مباحث ریاضیات کاربردی و عددی با تخفیف ویژه: 800 هزار تومان