( فیلم + جزوه + رفع اشکال انلاین هفتگی تا روز کنکور + پشتیبانی و بروز رسانی رایگان تا کنکور ۱۴۰۳ )

🔸 تقطیر  / 300 هزار تومان
🔸 استخراج مایع _ مایع / 200 هزار تومان
🔸 خشک کردن  /150 هزار تومان
🔸 مرطوب سازی  / 150 هزار تومان
🔸 تبخیر کننده ها / / 150 هزار تومان
🔸 جذب سطحی  / 120 هزار تومان
🔸 استخراج از جامدات / / 120 هزار تومان
🔸 فیلتراسیون  / 120 هزار تومان

کل مباحث عملیات واحد با تخفیف ویژه: 700 هزار تومان