🔴 كتاب هاي تالیفی برای کنکور كارشناسي ارشد

ترمودینامیک ویژه رشته مهندسی مکانیک {مدرسان شریف}

روش های تستی و نکات کنکوری سیالات / ترمو / حرارت {راهیان ارشد}
مکانيک سيالات (جلد1) {راهیان ارشد}
مکانيک سيالات (جلد2) {راهیان ارشد}
انتقال حرارت (جامع) {راهیان ارشد}
ترموديناميک 1 (جامع) {راهیان ارشد}
انتقال جرم {راهیان ارشد}
سينتيک و طراحی راکتورهای شيميايی {راهیان ارشد}
محاسبات عددی (جامع) {راهیان ارشد}
معادلات ديفرانسيل (جامع) {راهیان ارشد}
رياضيات عددی و کاربردی مهندسی شيمی  (2 جلدی){راهیان ارشد}
معادلات ديفرانسيل ( رشته عمران) {راهیان ارشد}
معادلات ديفرانسيل ( رشته برق) {راهیان ارشد}
معادلات ديفرانسيل ( رشته مکانيک) {راهیان ارشد}
معادلات ديفرانسيل ( رشته رياضي) {راهیان ارشد}
مکانيک سيالات ( رشته عمران) {راهیان ارشد}
مکانيک سيالات ( رشته مكانيك) {راهیان ارشد}
مکانيک سيالات ( رشته مهندسي شيمي) {راهیان ارشد}
محاسبات عددی ( رشته کامپيوتر) {راهیان ارشد}
آناليز عددی ( رشته رياضی) {راهیان ارشد}
مکانيک سيالات ( رشته نفت و مخازن){راهیان ارشد}
رياضی 1 و2 ( رشته عمران){راهیان ارشد}
رياضی 1 و2 ( رشته مكانيك){راهیان ارشد}
رياضی 1 و2 ( رشته صنايع){راهیان ارشد}

تستهای طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد رياضی 1{آزاده}
تستهای طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد معادلات ديفرانسيل{آزاده}

🔴 كتاب هاي تشريح مسايل (تاليفي)

تشريح مسايل مکانيک سيالات استريتر (ويرايش 8) {نعمتی}
تشريح مسايل مکانيک سيالات استريتر (ويرايش 9) {آزاده}
تشريح مسايل مبانی ترموديناميک 1 وان وايلن (ويرايش 5){آزاده}
تشريح مسايل انتقال جرم تريبال {آشینا}
تشريح مسايل معادلات ديفرانسيل بويس – دوره دو جلدی ( ويرايش 6){آزاده}
تشريح مسايل معادلات ديفرانسيل سيمونز {گلباد}

 

🔴 كتاب هاي تشريح مسايل (ترجمه و تدوين)

تشريح مسايل استاتيک مريام ( ويرايش 6) {آزاده}
تشريح مسايل ديناميک مريام – دوره دو جلدی ( ويرايش 4){آزاده}
راهنمای کامل و تشريحی شيمی عمومی مورتيمر ( دو جلدی){ادیب}
تشريح مسايل ترموديناميک 2 وان وايلن ( ويرايش 6){ناقوس}
.