شرح دوره: داوطلبان عزیز پس از ثبت نام در هر دوره فیلم + جزوه کلاس را دریافت می کنند. مطالب از صفر تا صد تدریس شده و در هر مبحث ده ها سوال حل و تشریح گردیده اند. هر هفته کلاس رفع اشکال انلاین برگزار می گردد و این کلاس ها تا روز کنکور ادامه خواهد داشت.