بیوگرافی دکتر بهزاد خدا کرمی


دکتری تخصصی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه

مولف بیش از 80 عنوان کتاب کنکوری و دانشگاهی و کمک آموزشی

مولف کتاب های مدرسان شریف و راهیان ارشد

مولف اولین کتاب روش های تستی در حل تست های ریاضیات و فیزیک

15 سال سابقه تدریس کنکوری برای رتبه های تک رقمی و دو رقمی

دانشجوی نمونه کشور در دهه 80

thin